Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží od JANÍK Servis – Tomáš Janík, IČ: 87708370, DIČ: CZ8905054664 se sídlem Čajkova č.p. 187, 696 06 Vacenovice. (dále jako „Prodávající“).

 

1) Záruka za jakost

2) Způsob uplatnění reklamace

3) Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

4) Výjimky z odpovědnosti za vady

5) Závěrečná ustanovení 

6) Účinnost