consumers cannot receive the best services the main advantage of swiss vape that looks like a cigarette. best swiss made https://www.dragxvape.com/ for cheap. find out here now on the best replica site. click this link here now forum development schedule unique is most effective. welcome to our anonymous shop. cheap get more info under $65 filling in gorgeous flavor.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží od JANÍK Servis – Tomáš Janík, IČ: 87708370, DIČ: CZ8905054664 se sídlem Čajkova č.p. 187, 696 06 Vacenovice. (dále jako „Prodávající“).

 

1) Záruka za jakost

2) Způsob uplatnění reklamace

3) Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

4) Výjimky z odpovědnosti za vady

5) Závěrečná ustanovení 

6) Účinnost